Chung cư Midtown

Công trình: Căn hộ chung cư

Địa chỉ: Chung cư Midtown

Sản phẩm: Hiệu ứng ánh Gold

Đơn vị thi công: SAP

 

Facebook