Công trình Sailing tower, Q1

Công trình: CCB office

Địa chỉ: Sailing tower, Q1

Sản phẩm: Sơn hiệu ứng STUCCO 

Mã màu:  xám bê tông

Đội thi công: SAP

Facebook