Gia Định Tower

Công trình: Sailun office

Địa chỉ: toà nhà Gia Định, Thủ đức

Đơn vị thi công: SAP

 

 

 

 

Facebook