Novaland Hồ Tràm

Công trình: căn Greek

Địa chỉ: Novaland Hồ Tràm

Sản phẩm: Hiệu ứng stucco màu cát vàng

Đơn vị thi công: SAP

 

 

 

 

 

Facebook