Sơn hiệu ứng bê tông STUCCO - THE NEW KOI 17

Chủ đầu tư: The New Koi

Công trình: the NEW KOI, Huỳnh Tấn Phát Quận 7

Vị trí thi công: Stucco mã SAP19-C650 vị trí cổng vào, Stucco 1596-1594 hông bên phải quán.

Đơn vị thi công: SAP

 

 

 

Facebook